ÜLDINFO
  VASTUVõTT
  AJALUGU
  MäNGUKAVA
  LAVASTUSTE ARHIIV
  RAAMATUD
  VäLISSUHTED
  PROF LEA TORMIS
  KKK
  KONTAKT
  IN ENGLISHFüüsilise teatri kursuse magistritööde avalik hindamine 4. juunil 2018 lavakoolis

03.06.2018
EMTA lavakunstikooli
FÜÜSILISE TEATRI MAGISTRIÕPPE

MAGISTRITÖÖDE AVALIK HINDAMINE
EMTA lavakunstikooli valges saalis
4. juunil kl 10.00-17.00


Ajakava

10.00
Agur Seim "LIMINAALSUS NÄITLEJA PROOVIPROTSESSIS"

Juhendaja Anne Türnpu. Retsensent Madis Kolk
Võtmesõnad: püha, liminaalsus, communitas, Mina, rituaal
Magistritöös "Liminaalsus näitleja prooviprotsessis" püütakse läbi püha (M. Eliade) ja liminaalsuse (A. Gennep, V. Turner) käsitluste avada näitleja seisundit prooviprotsessis antropoloogilise, etnoloogilise ja fenomenoloogilise prisma läbi. Proovitakse nendest mõistetest lähtudes mõista näitleja loomingulist potentsiaali.
Vaadeldakse lavastust kui rituaali ja lavastamisprotsessi kui üleminekurituaali ehk liminaalset protsessi. Käsitletakse V. Turneri edasiarendust liminaalsuse kontseptsioonist ning selles ilmnenud communitas'e fenomeni kui liminaalse grupi ühist kogemust.


10.45
Raho Aadla "TÄIUSTUMISEST ISEENESE OLEMASOLEMISES"

Juhendaja Luule Epner. Retsensent Aivar Simmermann
Magistritöö "Täiustumisest iseenese olemasolemises" kirjutan lahti enda täiustumise teekonna. Analüüs lähtub küsimusest, miks ja kuidas juhib meid tung täiustuda, millised mõtted ja praktikad on täiustumise seisukohast edasiviivad ja millised ei ole. Pakun oma uurimusliku esseega ühe võimaliku viisi, kuidas kirjeldada täiustumist olnus, praeguses hetkes ja tulevas, hoides pidevalt meeles, et see on vaid üks rada lugematutest võimalikest, mille vahel valida saame. Magistritöös sulatan kirjutades üheks poeetilis-filosoofiliseks esseeks filosoofide mõtted, motivatsiooniteoreetikute teadmised ja minu kursusekaaslaste kogemuste kirjeldustest vormunud implitsiitsed teooriad.

11.30
Mait Joorits "NÄITLEJATREENINGU VÕIMALUSI KONSTANTIN STANISLAVSKI JA VSEVOLOD MEIERHOLDI EESKUJUDEST LÄHTUDES"

Juhendajad Madli Pesti ja Jüri Nael. Retsensent Kadi Haamer
Võtmesõnad: Stanislavski, Meierhold, biomehaanika, psühhofüüsiline treening
Magistritöös uuritakse lääne teatrikoolide ühe põhilisema teatrikäsitluse - Konstantin Stanislavski "süsteemi" põhimõtteid ja aluseid ning Vsevolod Meierholdi biomehaanika teooria ja praktika aspekte. Samuti arutletakse näitleja psühhofüüsilise treeningu üle, toetudes autori enda kogemustele. Töö koosneb kahest osast: põhiosas teooria ja lisades praktilised harjutustike näited. Töö annab lühikese ülevaate mõlema teatrimehe pärandi teoreetilisest poolest ning toob ka mõned näited praktilistest harjutustest. Kolmandaks püüab töö autor vastata küsimustele: mida tähendab näitlejatreening, miks seda vaja on ja kuidas seda teha? Töö lõpuosas esitab autor nimekirja soovitusliku kirjandusega edasisteks uuringuteks näitlejatreeningu valdkonnas.

12.15
Martin Mill "VAATEID NULL-TERRITOORIUMILT ISEENDALE EHK MINU 'MINA' METAMORFOOSID"

Juhendaja Airi Liimets. Retsensent Jaak Sikk
Olen seadnud magistritööle eesmärgi leida vastuseid küsimustele, kuhu ja kuidas minna edasi, kui oled jõudnud 'null-territooriumile', oled kriisis ning justkui ristteel. Vastuse otsimisel on meetodiks refleksioon, mis rajaneb mõtlemisele ja mõtestamisele ehk dialoogile iseendaga. Tänu refleksioonile loome oma narratiivset 'Mina', mis on loomult minevikku ja tulevikku suunatud konstrukt. Magistritööst leiab mu narratiivse 'Mina' neli lugu ehk metamorfoosi: 1) minu sõnateatri-mina, 2) minu kriisi-mina, 3) minu füüsilise-teatri-mina, 4) minu õppejõu-mina. Tänu Proteuse efektile ehk neile loodud 'Mina' metamorfoosidele täienes märgatavalt mu teadmine iseendast, sain juurde tööriistu toimimiseks võimalikes valiksituatsioonides. Neist teadmistest võib olla kasu teistelgi näitlejatel, kes on sattunud silmitsi samade probleemidega. Ehkki refleksioonile rajaneva eneseteadvuse vägi on suur, teeb nn lõpliku otsuse, kuhu ja kuidas, mitte minu iseend teadvustav 'Mina', vaid mu olevikuline 'Ise', kui ta null-territooriumilt väljudes tunneb, kas maailm, kuhu sattus, on minu ma või mitte. Kui mitte, siis kriis kestab ja tuleb võidelda end läbi raskuste uue null-territooriumini näitlejaks olemise teel.

13.00-14.00 PAUS

14.00
Tanel Saar "FÜÜSILINE TEATER NÄITLEJA JA LAVASTAJA KOGEMUSES. VAT TEATER 2001-2017"

Juhendaja Madli Pesti. Retsensent Ott Karulin
Oma isiklikus näitleja ja lavastaja praktikas tekkis mul vajadus sõnastada ja täpsustada füüsilise teatri mõistet. Sellest tulenevalt püstitus töö eesmärk saada selgusele, kuidas tekib isikliku kogemuse põhjal tähendus mõistele "füüsiline teater". Eesmärgi täitmiseks püstitasin järgmised uurimisküsimused. Mida tähendab mõiste "füüsiline teater"? Kuidas on füüsiline teater maailma ja eesti teatriloo kontekstis arenenud? Kes on loonud sisu mõistele "füüsiline teater"? Kuidas on füüsilise teatri mõiste seotud minu kogemusega VAT Teatris aastatel 2001-2017?
Töö uurimismeetodiks olen valinud kvalitatiivse uuringu, mida kasutatakse mittemateriaalse sfääri uurimiseks. Uurin oma kogemuse spetsiifikat ja annan neile ise tähenduse. Uurimise tüübiks on fenomenoloogiline uuring. Tõlgendan füüsilist teatrit läbi isikliku kogemuse ja käsitlen seda kogemust näitleja ja lavastajana VAT Teatris. Kirjeldan oma isiklikke mõtteid ja mälestusi. Töö käigus osutan füüsilise teatri mõiste piiritlemise võimalustele. Käsitlen kõige varajasemaid teoreetikuid-praktikuid, kes on rääkinud füüsilisuse mõistest teatris.

14.45
Jaanika
Tammaru "KOOSTUNNE JA KAASOLEMINE KUI NÄITLEJA KÄSITÖÖVAHENDID"
Juhendaja Jüri Nael. Retsensent Peeter Raudsepp
Magistritöö "Koostunne ja kaasolemine kui näitleja käsitöövahend" annab ülevaate koostundest kui näitleja kõrgemast olemistasandist, laetud olekust eelkõige grupitingimustes. Näitleja võib tunda olemise kvaliteedina koostunnet, publik võib olla tunnistajaks kaasolemisele, mis ühendab koostundes näitlejad enamaks kui indiviidide summa. Uuskeelendite ajendiks olid Amu Russelli töötuba, mis tutvustas Jacques Lecoqi pedagoogikat ja tema terminit complicité; ning Gardzienice kompanii töötas tutvustatud termin mutuality. Eestikeelse professionaalse teatriterminoloogia loomisel ja seletamisel tuginen eelkõige oma isiklikule teekonnale õppijana ning kasutan näidetena ka füüsilise teatri magistrikursusel tekkinud seoseid teiste teatripraktikutega. Magistritöö mahukaima osa moodustab põhjalike kirjelduste ja tabelitega koondharjutustik, mis võiks pakkuda täiendavat lähenemist näitleja kehameelelisele terviku sisemisele sõnavarale.

15.30
Kersti Heinloo "RUUM NÄITLEJA ÜMBER JA SEES"

Juhendaja Liina Unt. Retsensent Marion Jõepera
Magistritöö "Ruum näitleja ümber ja sees" on spndinud minu kui staažika praktiseeriva näitleja ja algaja lavastaja kõrgendatud huvist ruumi võimaluste vastu. Arutlen, kuidas teha koostööd ruumiga ja märgata ruumis peituvat potentsiaali. Vaatlen mitmete teoreetikute, nii kui semiootikute kui ka fenomenoloogide käsitlusi ruumist, sh Anne Ubersfeld, Gay McAuley, Richard Schechner, Kaia Lehari, Marc Augé jt. Pikemalt peatun Kaia Leharile toetudes mõistetel "ruum" ja "koht". Analüüsin põhjalikumalt Gay McAuley ruumifunktsioonide taksonoomiat teatris. Mõtisklen, kuidas saadud teadmisi igapäevases praktilises teatritöös ära kasutada.

17.00
Hindamiskomisjoni otsus

Magistrikomisjoni koosseis: Merle Karusoo, Luule Epner, Airi Liimets, Anne Türnpu, Madli Pesti, Tarmo Jüristo, Andres Noormets ja Jüri Nael.

Hindamine on avalik ja kõik huvilised on oodatud!
Ajakavas võib ette tulla muutusi!
Kui keegi soovib mõnda magistritööd enne hindamist lugeda, siis kirjutage jyri@lavakas.ee.» tagasi uudiste arhiiviDETSEMBER
ETKNRLP
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

JÄRGMISENA NÄHA-KUULDA
UUDISLOOD   UUDISTE ARHIIV
24
juuli
Vastuvõtu tulemused
24
juuli
"Noad kanade sees" lisaetendused
18
juuni
Lavakunstikooli lõpetasid bakalaureuseõppe 28. lend ja magistrikursus
13
juuni
Lavakooli teadurid esinesid rahvusvahelise teatriuurijate organisatsiooni aastakongressil Belgradis
05
juuni
Suvelavastus "Eesti mängud. TÖNK" etendus Tartus Raadi lennukiangaaris
05
juuni
Lavakooli magistrant Siret Campbell esitles magistritööd komöödia kirjutamisest
03
juuni
Füüsilise teatri kursuse magistritööde avalik hindamine 4. juunil 2018 lavakoolis
25
mai
Lavakooli 28. lennu viimane lõpulavastus: "12 VIHAST"
03
mai
Ingmar Jõela ja Priit Põldma bakalaureuselavastus "Kratt" etendub Linnateatri Hobuveskis
03
mai
Ruumikonverentsil esinesid lavakooli teadurid, doktorandid ja magistrandid
03
mai
Rahvusvaheline ruumikonverents 4.-5. mail 2018 Teatris NO99
21
aprill
Kandideerimine lavakooli doktoriõppesse - avalduste tähtaeg 04.06.2018
10
aprill
Molière'i "Õpetatud naised" Eesti Draamateatris
09
aprill
Jaapani lavastaja Izumi Ashizawa ja lavakooli magistrantide "Väike jumalanna"
28
märts
Lavastajatudeng Jan Teevet tõi lõputööna lavale Shakespeare'i "Richard III"
UUDISTE ARHIIV